Πιστοποιημένος πάτος για pizza

pizza2

Κατασκευάζουμε πιστοποιημένους πάτους για pizza και γενικότερα για τρόφιμα σε όλα τα μεγέθη. Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται με όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιμα.